Jak informują analitycy PKO BP w ostatnim AgroNawigatorze, wzrost produkcji mleka w UE, odbicie dostaw w Nowej Zelandii, a także utrzymanie dodatniej dynamiki w USA, mimo zmniejszenia dostaw w Australii, przekładają się na poprawę sytuacji podażowej na światowym rynku mleka. Istnieje jednak duża niepewność co do przyszłej dynamiki dostaw, zwłaszcza na rynku UE. Prognozy KE z początku kwietnia wskazują na spadek unijnej produkcji mleka w 2023 o 0,2 proc. Z powodu spadków cen mleka pogłowie krów może obniżyć się o ok. 1 proc.

 

Spowolnienie eksportu produktów mleczarskich

Według GUS polski eksport mleczarski w 4q22 wzrósł o 21 proc. r/r wobec wzrostu o 49 proc. r/r w 3q22. Jednak dane dla pierwszych dwóch miesięcy 2023 wykazały spadek dynamiki do nieco ponad 9 proc. r/r. Przyczyną jest przede wszystkim obniżka cen artykułów mleczarskich przy stabilizacji wolumenu eksportu. Wysokie jest prawdopodobieństwo, że z uwagi na niższe ceny, wartość eksportu mleczarskiego ogółem zacznie maleć w dalszej części roku. Poprawić się mogą natomiast perspektywy sprzedaży do Chin z uwagi na odstąpienie od polityki „zero Covid” w tym kraju, spadek cen frachtu oraz lepsze wyniki chińskiej gospodarki.

- Zachwianie relacji między cenami produktów mleczarskich a ceną skupu surowca odbiło się negatywnie na wynikach w przetwórstwie mleka i produkcji serów. Jednak mimo tego, że branża mleczarska w 4q22 odnotowała stratę na poziomie 280 mln zł, to zamknęła cały 2022 wzrostem zysku o 72 proc. – zauważają ekonomiści PKO BP.

Według ekspertów, utrzymująca się relatywnie wysoka dynamika cen skupu mleka w pierwszych miesiącach 2023, przy ostrym wyhamowaniu cen sprzedaży produktów mleczarskich oraz wzroście kosztów pozasurowcowych, może sugerować niekorzystne wyniki branży również w 1q23.

Jakie perspektywy na 2023 r.?

Zdaniem ekonomistów istnieje duże prawdopodobieństwo obniżek cen skupu mleka w kolejnych miesiącach. Jednak na wyhamowanie tempa obniżek może wpłynąć prognozowany spadek produkcji w UE.

- Szacujemy, że przeciętna cena skupu mleka w Polsce w 2023 zmniejszy się o 10-15 proc. r/r, tj. bardziej niż przewidywaliśmy na koniec 2022. Kluczowe dla kształtowania się cen będą czynniki popytowe. Z jednej strony spowolnienie gospodarcze i spadek siły nabywczej konsumentów mogą oddziaływać na spadki cen skupu, podobnie jak spadek presji kosztów (pasze i nawozy), która tłumi spadek opłacalności produkcji mleka. Z drugiej strony prawdopodobny wzrost popytu na rynkach zewnętrznych (Chiny) może ograniczyć skalę spadków.– zapowiadają analitycy PKO BP.