Ceny na krajowym rynku wołowiny od początku br. kształtują się w silnym trendzie wzrostowym z miesiąca na miesiąc bijąc kolejne rekordy, jak wskazują analitycy z Credit Agricole w najnowszej AGROmapie, dodając, że źródłem bardzo wysokich cen skupu bydła jest niższa podaż mięsa, przy utrzymującym się silnym popycie zagranicznym oraz rosnącej presji kosztowej.

– Uważamy, że przestrzeń do dalszego silnego wzrostu cen skupu jest już ograniczona, a 2022 r. przyniesie korektę wraz z pojawieniem się wyższej podaży mięsa. Co więcej, wzrost cen w Polsce jest relatywnie silny na tle całej UE, co będzie ograniczać opłacalność polskiego eksportu, zmniejszając presję na wzrost cen. Prognozujemy, że ze względu na opóźnienia związane z cyklami produkcyjnymi dołek cenowy nastąpi najprawdopodobniej dopiero w 2023 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest tempo odbudowy podaży bydła na świecie – zaznaczają ekonomiści.  

Wzrost opłacalności produkcji bydła mimo wyższych cen pasz

Zgodnie z danymi prezentowanymi w AGROmapie, wartość polskiego eksportu wołowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) w okresie od stycznia do września 2021 r. zwiększyła się o 9,2 proc. r/r wobec wzrostu o 1,0 proc. w analogicznym okresie 2020 r.

– Cena skupu bydła wyniosła w październiku 8,64 zł/kg (+34,2 proc. r/r), co przy obecnych cenach pasz dla bydła wskazuje na silną poprawę opłacalności produkcji w ujęciu rocznym – stwierdzają autorzy analizy.

W porównaniu do poprzedniej, jesiennej, prognozy, cena skupu bydła w Polsce szacowana na koniec 2021 r. wzrosła o 0,90 zł/kg, zaś cena szacowana na koniec 2022 r. wzrosła o 0,2 zł/kg.

– Uwzględniając sytuację na unijnym i krajowym rynku wołowiny oczekujemy, że cena skupu bydła w Polsce na koniec 2021 r. wyniesie ok. 8,80 zł/kg oraz 7,60 zł/kg na koniec 2022 r. – informują eksperci z Crédit Agricole.