- Pierwsze miesiące 2022 r. dla producentów mleka upłynęły pod znakiem wzrostów cen skupu mleka w Polsce. W marcu średnia cena skupu mleka w Polsce wyniosła 1,96 PLN netto za litr i była o 7 proc. wyższa niż na koniec 2021 r. i o 30 proc. wyższa niż przed rokiem. Najwięcej za mleko otrzymywali producenci w Polsce Północno-Wschodniej (woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie), gdzie średni poziom cen przekroczył 2 PLN netto za litr – informuje Paweł Wyrzykowski, analityk sektora Food and Agri w BNP Paribas Bank Polska.

Jak zauważa ekonomista, w marcu 2022 r. średnia cena skupu mleka w Polsce wyrażona w EUR była o 1,2 proc. wyższa niż w Niemczech. Wysokie ceny skupu mleka zachęcały producentów do rozwoju produkcji. Wg danych GUS w I kw. 2022 r. w Polsce skupiono o 3,3 proc. więcej mleka niż przed rokiem.

- Wysokie ceny skupu mleka to efekt przede wszystkim ograniczonej produkcji mleka u największych eksporterów i utrzymującego się popytu. W konsekwencji ceny wielu produktów mleczarskich są zdecydowane wyższe niż przed rokiem i ich poziom jest rekordowy. Na koniec kwietnia 2022 r., w Polsce, ceny zbytu przez mleczarnie odtłuszczonego mleka w proszku były o 65 proc., serów dojrzewających o ok. 50 proc., masła w blokach o 72 proc., a mleka spożywczego UHT o 33 proc., wyższe niż na koniec kwietnia 2021 r.

Zdaniem Wyrzykowskiego, sytuację finansową gospodarstw produkujących mleko pogarszają natomiast rosnące koszty produkcji. Wg danych MRiRW w marcu br. ceny pasz uzupełniających dla krów mlecznych były o 20 proc. wyższe w skali roku. Dodatkowo, wzrost cen nawozów i oleju napędowego wpływa na koszty produkcji pasz objętościowych i zbóż.

- W najbliższych miesiącach nie widać większych przesłanek do głębokiej korekty cen skupu mleka. Niewielkie spadki na rynku unijnym i w Polsce mogą być związane z czynnikami sezonowymi. Jednak w skali roku Komisja Europejska prognozuje, że wolumen dostawy mleka będą na poziomie z 2021 r. Wzrost kosztów produkcji będzie ograniczał wzrost produkcji mleka również u innych głównych eksporterów – informuje Wyrzykowski.