Zdaniem Mariusza Dziwulskiego, eksperta ds. analiz rynku rolno-spożywczego, PKO Bank Polski, skutki niskiej opłacalności widoczne są zarówno w Polsce, jak i wielu krajach Europy, co przejawia się wyraźnym spadkiem pogłowia krów mlecznych, a co za tym idzie, spadkiem produkcji mleka.

W opinii analityka dalszy rozwój tego sektora zależy obecnie w dużej mierze od implementacji założeń Zielonego Ładu. Ta nowa wizja rolnictwa w pewnym stopniu wstrzymuje decyzje inwestycyjne, stanowiąc barierę dla zwiększania produkcji.

Zachęcamy również do obejrzenia retransmisji wystąpienia Mariusza Dziwulskiego na Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, gdzie mówił o wpływie pandemii COVID-19 na rynek mleka.