Jako podaje portal The Cattle Site, brytyjskie władze zobowiązały tamtejszych hodowców do natychmiastowego zgłaszania objawów mogących świadczyć o zachorowaniach na chorobę niebieskiego języka. Istnieje bowiem duże ryzyko wybuchu ognisk tego schorzenia, poprzez przywleczenie z Francji.

Według oceny Agencji Zdrowia Roślin i Zwierząt, w Wielkiej Brytanii istnieje ryzyko wybuchu ognisk choroby niebieskiego języka wiosną bądź latem. Jako najbardziej prawdopodobne zostało przedstawione zagrożenie wybuchu późnym latem.

Choroba może zostać zawleczona na teren wysp brytyjskich za pośrednictwem komarów, które przy silnych wiatrach mogą być przenoszone z Francji na teren południowo-wschodniej Anglii.

Rządowy Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, Simon Hall powiedział, że istnieją solidne procedury kontroli choroby na miejscu oraz silna współpraca z przemysłem hodowlanym. Uważnie jest również monitorowana sytuacja we Francji. Ryzyko napływu zakażonych komarów jest trudne do przewidzenia, ponieważ w dużym stopniu zależy od stopnia choroby na kontynencie, bliskość ognisk w stosunku do Wielkiej Brytanii oraz pogody.