Przedstawiciele organizacji rolniczych działających w inicjatywie #HodowcyRazem zaapelowali do ministra rolnictwa o przyspieszenie prac nad wprowadzeniem elektronicznej książki leczenia zwierząt (eKLZ).

Obowiązek utworzenia elektronicznej bazy danych wynika z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylającego dyrektywę 2001/82/WE.

„Gromadzenie bazy danych dotyczących stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych z poziomu gospodarstwa umożliwi uzyskiwanie wiarygodnych i porównywalnych z innymi krajami członkowskimi danych o zużyciu antybiotyków u świń, bydła, kur i indyków” – wskazują przedstawiciele inicjatywy #HodowcyRazem.

Działania prowadzące do zmniejszenia zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej oraz ograniczenia zjawiska oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe stanowi dla branży produkcji zwierzęcej poważne wyzwanie, jak podkreślają autorzy pisma.

„Celem naszych organizacji jest przekazywanie konsumentom rzetelnych informacji na temat produktów pochodzenia zwierzęcego wytworzonych z troską o bezpieczeństwo i wysoką jakość żywności. Deklarujemy wszelką niezbędną pomoc w tym zakresie” – dodają.