Argentyna przywróciła system rejestracji eksportu mięsa, wzbudzając tym samym obawy wśród tamtejszych producentów bydła.

Rejestracja eksportu wołowiny i ograniczenia wysyłek zostały wprowadzone podczas rządów byłej prezydent Cristiny Fernandez w latach 2008-2015, po czym zostały anulowane przez jej następcę, Mauricio Macri. Jednak jak wskazano w dzienniku rządowym, ​​system rejestracji sprzedaży zagranicznej jest niezbędny, aby uniknąć „ewentualnych nierównowag na krajowym rynku mięsa pod względem podaży, cen i jakości”.

Producenci bydła obawiają się możliwych limitów eksportowych, ponieważ argentyński rząd usiłuje utrzymać krajowe ceny żywności w obliczu dwucyfrowej inflacji, a sposobu na to upatruje w ograniczeniu eksportu żywności. Na początku tego roku w ramach programu antyinflacyjnego pojęto decyzję o ograniczeniu eksportu pszenicy i kukurydzy, jednak ostry sprzeciw rolników oraz firm eksportowych skłonił argentyński rząd do wycofania się z tej propozycji.

We wspólnym oświadczeniu przedstawiciele argentyńskiego sektora rolno-spożywczego wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec przywrócenia rejestru eksportu. Jak wskazują, za propozycją tą kryje się „błędne przekonanie, że ogólny wzrost cen jest odpowiedzią na napięcie istniejące pomiędzy eksportem i rynkiem krajowym”.

Jak wskazują rolnicy, podejmując walkę z inflacją należy skupić się na jej prawdziwych przyczynach, a nie skutkach. Zdaniem hodowców przyczyną inflacji oraz wzrostu cen żywności w Argentynie „jest nadwyżka emisji pieniądza będąca konsekwencją nierozsądnych wydatków publicznych, będących z kolei produktem przewymiarowanego i nieefektywnego państwa”.

 „W czasach, gdy producenci potrzebują jasnych reguł, aby móc kontynuować działalność i dostarczać żywność, niepokojący jest fakt, że rząd nadal podąża złymi ścieżkami, podejmując bez konsultacji środki, które tylko pogłębiają trudną sytuację, w której się znajdujemy. Sytuację tę podsyca pandemia i problemy wynikające z błędnej polityki gospodarczej rządu, takie jak inflacja, brak finansowania i wysokie koszty produkcji”, jak wskazują argentyńscy rolnicy.

W ostatnich latach Argentyna znacznie zwiększyła eksport wołowiny, głównie do Chin. Jak podaje euromeatnews.com, od stycznia 2019r. do stycznia 2021r. Argentyna wyeksportowała ponad 1,5 miliona ton wołowiny, podczas gdy konsumpcja krajowa spadła, ze względu na wysokie ceny i zmieniające się nawyki kulinarne.