Wnioski będą przyjmowały oddziały terenowe ARR, muszą być one dostarczone na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.arr.gov.pl. Umożliwi to szybkie rozpatrzenie takiej prośby. Jest to niezbędne do terminowego rozliczenia pierwszej raty, którą trzeba zapłacić do 30 września - wyjaśnił wiceprezes.

Z rozporządzenia ministra rolnictwa wynika, że do wniosku powinny być dołączone dodatkowe oświadczenia o wykorzystaniu pomocy de minimis. Jak mówił Zwolak, Agencja wpisała już je do formularza wniosku, dlatego nie trzeba składać dodatkowych oświadczeń. Na stronie jest też kalkulator, który umożliwi policzenie wykorzystanej pomocy de minimis i obliczenie potencjalnych rat.

W ramach pomocy de minimis można dopłacić do działalności gospodarstwa 15 tys. euro w ciągu trzech lat. M.in. np. w formie tańszego materiału siewnego czy pomocy suszowej.

Z pomocy de minimis będzie pokryte oprocentowanie rat.

Zwolak poinformował, że ARR zakończyła już wysyłanie decyzji w sprawie opłat za przekroczenie indywidualnych limitów produkcji mleka. Zna więc dostawca wysokość kary i jeżeli nie wykorzystał limitu de minimis może ubiegać się o rozłożenie tej opłaty na trzy raty. Płatne są one do końca września 2015, 2016 i 2017 roku.

Jeżeli okaże się, że środków w ramach pomocy de minimis nie wystarczy, to zakładamy, że rolnik zaproponuje wyższą wpłatę pierwszej raty. Zgodnie z unijnymi przepisami pierwsza rata nie może być mniejsza niż 1/3 całości kary, druga w połączeniu z pierwszą - nie mniejsza niż 2/3 kwoty kary.

Limity przekroczyło 63,5 tys. producentów mleka (dostawców hurtowych) i te osoby zostaną obciążone karami. Przekroczenia powyżej 50 tys. zł dotyczą tylko 2 tys. rolników, co stanowi ok. 3 proc. tej grupy. Szacujemy, że problem z częściowym brakiem kwoty w ramach de minimis może dotknąć kilku procent rolników - zaznaczył Zwolak. Dodał, że wówczas rozłożenie kary na raty będzie niemożliwe lub utrudnione.

W roku kwotowym 2014/2015 skupiono w Polsce 10 mld 505 mln kg, czyli krajowa kwota dostaw została przekroczona o 580,3 mln kg, czyli o 5,85 proc. Kara dla Polski wynosi 161,5 mln euro kary, tj. ok. 660 mln zł. Był to ostatni rok limitowania produkcji mleka, od 1 kwietnia br., nie ma już w UE ograniczenia w wytwarzaniu tego surowca.