- W związku z tym nadal istnieje ryzyko przekroczenia przez Polskę krajowej kwoty dostaw w roku kwotowym 2012/2013 (od kwietnia do marca). Jeżeli dotychczasowa dynamika skupu mleka utrzyma się do końca tego roku kwotowego, prognozuje się, że przekroczenie kwoty krajowej dostaw w roku kwotowym 2012/2013 może wynieść ok. 1 proc. - wskazała Agencja w komunikacie.

Dodano, że w konsekwencji dostawcy, którzy przekraczają indywidualne kwoty mleczne, powinni brać pod uwagę ewentualną konieczność uiszczenia opłaty karnej po rozliczeniu bieżącego roku kwotowego.

Zgodnie z danymi ARR dotyczącymi ilości mleka dostarczonego przez dostawców hurtowych do podmiotów skupujących w styczniu 2013 r., dostawy mleka wyniosły 793,2 mln kg, czyli o 1,6 proc. więcej niż w grudniu 2012 r. oraz o 0,05 proc. mniej niż w styczniu 2012 r. - Od kwietnia 2012 r. do stycznia 2013 r. wielkość skupu mleka wyniosła ok. 8,26 mld kg, co oznacza, że jest o ok. 4,04 proc. wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku kwotowego - wskazano w komunikacie.

Limit produkcji mleka w Polsce na obecny rok kwotowy wynosi 9,96 mld kg. Jeżeli produkcja mleka przekroczy wyznaczony przez Komisję Europejską limit, to KE może nałożyć kary finansowe na producentów mleka. Wysokość kar wynosi 27,83 euro za 100 kilogramów mleka wyprodukowanych ponad limit, czyli ok. 1,2 zł za kilogram. Taka sytuacja zdarzyła się tylko raz po wejściu Polski do UE - limit produkcji mleka został przekroczony w roku kwotowym 2005/2006. Nadprodukcja mleka wyniosła wtedy 296 tys. ton, czyli 3,4 proc. limitu, a rolnicy zapłacili ponad 64 mln euro kary.

W ubiegłym roku kwotowym także istniała obawa przekroczenia limitu produkcji mleka, jednak ostatecznie wykorzystanie kwoty mlecznej za 2011/2012 wyniosło ok. 98 proc.