ARR podała wykaz osób, które mogą zastosować ograniczenie produkcji mleka w I okresie, czyli październik, listopad i grudzień 2016 r. opublikowana została również lista mówiąca o braku zezwolenia na dokonanie ograniczenia w w/w terminie.

Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, że w związku z niewykorzystaniem pełnej puli środków (150 mln EUR) przeznaczonych na ograniczenie produkcji mleka, producenci mogą składać wnioski o pomoc na II okres ograniczenia produkcji mleka krowiego – listopad, grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r.

Rolnicy, którzy uzyskali zezwolenie na dokonanie ograniczenia produkcji mleka w I okresie ograniczenia, tj.: październik, listopad, grudzień 2016 r. nie mogą składać wniosków na II okres ograniczenia. Złożenie wniosku o pomoc na I i II okres ograniczenia produkcji mleka spowoduje, że oba wnioski zostaną odrzucone.

W sytuacji gdy producent składał wniosek na I okres ograniczenia i nie znajduje się w żadnym z powyższych wykazów powinien skontaktować się z OT ARR, do którego składał wniosek.

Do wypłaty pomocy konieczne jest jeszcze złożenie wniosku o płatność w terminie 45 dni po zakończeniu danego okresu ograniczenia, tj. do dnia 14 lutego 2017 r. w odniesieniu do pierwszego okresu ograniczenia dostaw.