Według analiz Zespół Ekspertów ARR, w ostatnim kwartale 2015 r. oraz w pierwszym kwartale 2016 r. ceny skupu mleka wzrosną, na skutek sezonowego obniżenia podaży surowca oraz zaistniałej we wrześniu 2015 r. poprawy koniunktury na rynku globalnym.

Prognozowane wzrosty będą jednak niższe niż rok wcześniej. W grudniu 2015 r. przewidywane są podwyżki o 6–9 proc., natomiast w marcu 2016 r. – o 2–7 proc.

Pod koniec 2015 r. przewidywany jest również wzrost cen odtłuszczonego mleka w proszku. Mimo planowanej poprawy sytuacji, w grudniu 2015 r. proszek mleczny może być tańszy o 9–13 proc. niż przed rokiem, a w marcu 2016 r. – o 3–9 proc.

Ceny masła na przełomie roku mogą jeszcze wykazywać tendencje spadkowe. Według opinii ekspertów, w grudniu 2015 r. ceny masła będą niższe o 7–11 proc. niż w analogicznym okresie 2014 r. W marcu 2016 r. ceny masła w zbycie będą również niższe od tych sprzed roku o 7–12 proc.

Uwzględniając wahania sezonowe Zespół Ekspertów ARR szacuje, że poziom cen skupu mleka oraz cen zbytu przetworów mleczarskich będzie kształtował się następująco:

• mleko surowe
– grudzień 2015r. - 112-116 zł/hl (bez VAT)
– marzec 2016r. - 112-119 zł/hl (bez VAT)

• masło w blokach
– grudzień 2015r. - 12,70-13,20 zł/kg (z VAT)
– marzec 2016r. - 12,80-13,50 zł/kg (z VAT)

• odtłuszczone mleko w proszku (OMP)
– grudzień 2015r. - 7,80-8,10 zł/kg (z VAT)
– marzec 2016r. - 8-8,50 zł/kg (z VAT).