W związku z wykorzystaniem pełnej puli środków w wysokości 150 mln EUR, przeznaczonych na ograniczenie produkcji mleka, Komisja Europejska dla wniosków złożonych na II okres ograniczenia określiła współczynnik przydziału, który wynosi 0,12462762.

Do tej pory zostały przyjęte od rolników wnioski na dwa okresy ograniczenia produkcji, planowo miały odbyć się kolejne dwa nabory. Jednak ogłoszenie przez Komisję Europejską współczynnika przydziału oznacza jednocześnie, że składanie wniosków na następne okresy ograniczenia nie jest możliwe.

W związku z tym terminy określone w art. 2 RDK (UE) 2016/1612 dla pozostałych okresów ograniczenia, tj.:

• 9 listopada 2016 r. do godziny 12:00 w odniesieniu do trzeciego okresu ograniczenia dostaw mleka,
• 7 grudnia 2016 r. do godziny 12:00 w odniesieniu do czwartego okresu ograniczenia dostaw mleka,
nie mają już zastosowania.

W obu turach polscy producenci mleka złożyli wnioski na redukcję 54 399 ton mleka. Łączna liczba producentów, którzy zadeklarowali obniżenie produkcji wyniosła 4545 z czego 3779 w I turze i 766 w II turze.