Rolnicy – hodowcy bydła mlecznego, którzy w ubiegłym roku kwotowym 2012/2013 przekroczyli indywidualne limity produkcji, mogą liczyć na wsparcie ARR w postaci rozdysponowania krajowej rezerwy kwoty mlecznej, która na ubiegły rok wynosiła dla dostawców hurtowych 259 852 060 kg.

W związku ze złożonymi przez dostawców do 31 lipca 2013 r. wnioskami o przydział kwoty z krajowej rezerwy, ARR określiła zapotrzebowanie, a w związku z limitem rezerwy również współczynnik przydziału kwot z krajowej rezerwy, który wynosi 0,3247.

W związku z regulaminem przyznawania indywidualnych limitów produkcji z krajowej rezerwy, przyznanie nie może być mniejsze niż 500 oraz nie większe niż 30 tys. kg kwoty mlecznej przypadającej na jednego dostawcę, który przekroczył indywidualny limit.

Dostawca, aby otrzymać minimalny przydział tj. 500 kg kwoty musiał przekroczyć w poprzednim okresie kwotowym tj. 2012/2013 swój indywidualny limit o ok. 1550 kg. W przypadku jednak przekroczenia wyższego rolnik dostanie przydział odpowiednio wyższy, lecz nie większy niż 30 tys. kg. Oznacza to, że taki sam przydział z krajowej rezerwy kwot mlecznych otrzymają rolnicy którzy przekroczyli indywidualny limit o nieco ponad 92 tys. kg i dostawcy, którzy w ubiegłym roku kwotowym przekroczyli limit jeszcze bardziej (o 100, 200 czy 300 tys. kg).