W roku kwotowym 2010/2011 (od kwietnia 2010 do końca marca 2011) polscy rolnicy mogli wyprodukować ponad 9,76 mld kg mleka, w tym 9,6 mld kg mogli wytworzyć tzw. producenci hurtowi, czyli rolnicy dostarczający mleko do skupu i 157 tys. kg - pozostali rolnicy, którzy mleko np. sprzedają sąsiadom.

Jak informuje Agencja, która właśnie podsumowała ubiegły rok kwotowy, na koniec marca 2011 r. w Polsce produkcją mleka zajmowało się 183 tys. gospodarstw, z czego 168 tys. dostarczało surowiec do dalszego przerobu w mleczarniach.

W roku kwotowym 2010/2011 rolnicy dostarczyli o ok. 0,2 proc. więcej mleka niż rok wcześniej.

Skupem mleka w Polsce zajmują się 288 zarejestrowane podmioty. Wśród nich jest: 155 spółdzielni mleczarskich (55 proc. wszystkich podmiotów), 84 spółek prawa handlowego (29 proc.), 45 osób fizycznych wykonujących działalność w zakresie skupu mleka (15 proc.), 3 oddziały zagranicznych przedsiębiorców oraz jedno Rolnicze Zrzeszenie Branżowe.

Zgodnie ustaleniami KE, limity krajowe przysługujące poszczególnym państwom członkowskim są zwiększane od roku 2009/2010 aż do roku 2013/2014 o 1 proc. rocznie. Oznacza to, że w roku kwotowym 2011/2012 Polska będzie mogła wyprodukować 9,85 mld kg mleka.

Za przekroczenie limitu grożą kary. Takie kary Polska zapłaciła tylko raz w roku kwotowym 2005/2006. Rolnicy musieli zapłacić 39 gr. od każdego litra mleka ponad przyznany im limit. Łączna kara dla Polski nałożona przez KE wyniosła 64 mln euro. Nadprodukcja mleka w Polsce sięgnęła prawie 296 tys. ton.

Unijny mechanizm kwotowania służy stabilizacji i rozwojowi sektora mleczarskiego. Jego głównym celem jest zachowanie równowagi na unijnym rynku mleka i przetworów mlecznych pomiędzy popytem i podażą oraz zapewnienie jego dostawcom zbytu po korzystnej cenie.

KE chce od 2015 zlikwidować limitowanie produkcji mleka.