Jak informuje ARR, w związku z tym, że nie została wykorzystana cała pula środków skierowanych przez Komisję Europejską (150 mln EUR) na ograniczenie produkcji mleka, rolnicy mogą składać wnioski o pomoc na II okres ograniczenia produkcji mleka krowiego w miesiącach: listopad, grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r.

Agencja podkreśla, że producenci, którzy uzyskali zezwolenie na dokonanie ograniczenia produkcji mleka w I okresie (październik, listopad, grudzień 2016 r.) nie mogą składać wniosków na II okres ograniczenia. Złożenie wniosku o pomoc w obu okresach ograniczenia produkcji mleka spowoduje, że oba wnioski zostaną odrzucone.

Termin składania wniosków upływa 12. października br. Natomiast wniosek końcowy o płatność dotyczący II okresu ograniczenia produkcji należy złożyć do właściwego OT ARR do 17 marca 2017 r.

Przypominamy, że minimalna wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której producent ma prawo ubiegać się o pomoc wynosi 1500 kg. Pomoc zostanie przyznana do maksymalnie 50 proc. ilości mleka sprzedanego przez producenta do podmiotów skupujących w okresie referencyjnym.