Według danych zaczytanych do systemu informatycznego ARR na dzień 26.03.2015 r., w okresie kwiecień 2014 r. - luty 2015 r. do podmiotów skupujących dostarczono ok. 9,63 mld kg mleka, po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu.

Indywidualne kwoty przysługujące dostawcom hurtowym, zostały wykorzystane w ciągu 11 miesięcy roku kwotowego 2014/2015, w 97,43 proc. Szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 97,01 proc.

Biorąc od uwagę okres kwiecień 2014 - luty 2015 ilość skupionego mleka ukształtowała się na poziomie wyższym o 4,71 proc., niż w analogicznym okresie roku kwotowego 2013/2014.

Producenci mleka uruchomili narzędzia zmniejszające produkcję, co skutkowało dostarczeniem w lutym do podmiotów skupujących 775,82 mln kg mleka, tj. o 1,95 proc. mniej niż w II 2014r.

Jak podaje ARR - w sytuacji, gdy dynamika skupu mleka z ostatnich 11 miesięcy utrzyma się na porównywalnym poziomie w ostatnim miesiącu roku kwotowego 2014/2015 wysokość przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw może wynieść ponad 6 %, co skutkować będzie koniecznością uiszczenia opłaty wyrównawczej w wysokości znacząco wyższej niż opłata za rok kwotowy 2013/2014.