Ustawa ta znosi dotychczas obowiązującą zasadę potrącania na rzecz krajowej rezerwy 5 proc. kwoty indywidualnej stanowiącej przedmiot umowy zbycia. Wartość ta ma ulec zwrotowi na konto podmiotu nabywającego kwotę indywidualną.

Czas przyjmowania wniosków o oddanie w używanie uległ zakończeniu z końcem stycznia.
Przypominamy jednocześnie, że czas na złożenie wniosku o zatwierdzenie umowy zbycia prawa do kwoty indywidualnej kończy się 28 lutego 2015 r.

Dodatkowo na podstawie znowelizowanych przepisów zniesiony został zakaz zbycia lub oddania w używanie kwoty przed upływem 2 lat od przyznania kwoty z krajowej rezerwy - poprzez ograniczenie tego zakazu jedynie do wielkości kwoty przyznanej z krajowej rezerwy.

Zaistniałe zmiany obejmą skutkami prawnymi transakcje producentów zawarte od dnia 1 sierpnia 2014 r., jeżeli nie zakończyły się przed dniem 30 stycznia 2015 r. wydaniem decyzji o odmowie z powodu złożenia wniosku o zatwierdzenie transakcji przed upływem 2 lat od dnia przyznania kwoty z rezerwy krajowej.