– W dniu 13.05.2020 Departament Rolnictwa, Żywności i Morskiej (DAFM) został poinformowany o pozytywnym wyniku szybkiego testu przesiewowego przeprowadzonego przez akredytowane prywatne laboratorium zatwierdzone przez właściwy organ. Próbki zostały pobrane przez pracowników DAFM w ramach trwającego urzędowego pobierania próbek wszystkich padłych zwierząt w wieku 48 miesięcy i starszych – czytamy w raporcie OIE.

Materiał próbki oraz mózg zwierzęcia przekazane zostały do Narodowego Laboratorium Referencyjnego (NRL), gdzie przeprowadzono testy, których wyniki  wskazały na atypowe BSE typu H. Następnie wykonano badania histopatologiczne oraz immunohistochemiczne rdzenia mózgu. W dniu 22 maja br. otrzymano ostateczne wyniki potwierdzające atypową BSE typu H.

Sprawa dotyczyła 14-letniej krowy rasy Limousine, która należała do stada krów mamek. Stado liczy nieco ponad 70 sztuk. W raporcie OIE poinformowano, że pierwsze objawy neurologiczne odnotowano pod koniec marca. Kolejny epizod miał miejsce w kwietniu, zaś 9 maja rzeczona sztuka padła.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez OIE za podatne uznano 8 zwierząt ze stada, tj. 6 należących do kohorty oraz 2 sztuki będące potomstwem padłej krowy. Zwierzęta te poddano ubojowi i badaniu. Otrzymane wyniki testów były negatywne.

Kohortą określana jest grupa zwierząt, które urodziły się w tym samym czasie co  zwierzę dotknięte chorobą, lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających lub następujących po urodzeniu się takiego zwierzęcia, albo hodowane były razem z nim w ciągu pierwszego roku ich życia i które mogły w tym okresie spożywać tę samą paszę.

Poprzedni przypadek w Irlandii miał miejsce w 2017 r. Był to również atypowy przypadek BSE. Jest to istotna informacja, gdyż atypowa postać BSE może występować naturalnie i sporadycznie w dowolnej populacji bydła, nie jest ona spowodowana materiałem zakaźnym w paszy i nie wpływa na zamianę statusu choroby w danym kraju.