Jak ogłosiło australijskie stowarzyszenie producentów mleka (ADF), australijska inicjatywa cen mleka (AMPI) zorganizowała na początku marca swoją pierwszą aukcję w stanie Victoria na platformie Mercari. W przyszłości, co drugi czwartek będzie można sprzedawać lub kupować surowe mleko na podstawie umów z terminem dostawy od 2 miesięcy do 13 miesięcy.

Jak powiedział minister rolnictwa Australii, rynek działający na platformie daje rolnikom mleczarskim większy wybór, komu sprzedać mleko, zapewnia większą przejrzystość cen w przemyśle mleczarskim i oznacza, że rolnicy mogą zablokować ceny ich mleka w dłuższej perspektywie.

To innowacyjne podejście ma pomóc rolnikom w budowaniu przedsiębiorstw, które będą przyszłościowe. Minister przypomniał, że w 2019 r. rząd przeznaczył (w przeliczeniu) około 379 300 euro na opracowanie nowych koncepcji cenowych i marketingowych mleka.

Powinno to stworzyć lepsze warunki marketingowe, zdrową konkurencję i bardziej sprawiedliwe warunki w łańcuchu dostaw. Dzisiaj widać pomyślny wynik rządowego finansowania początkowego – powiedział minister. Według prezesa ADF, przełom w przejrzystości cen został osiągnięty dzięki nowemu rynkowi spotowemu.

Takie rynki w Nowej Zelandii, USA i UE umożliwiły producentom i przetwórcom mleka zabezpieczenie cen i marż za część mleka z góry, na dłuższy okres. Zarządzanie ryzykiem umożliwia lepsze planowanie, co z kolei stymuluje inwestycje i wzrost w całym łańcuchu dostaw, prowadząc do silniejszego przemysłu mleczarskiego.