Stowarzyszenie branżowe Meat and Livestock Australia (MLA) przewiduje ograniczoną podaż bydła na australijskim rynku, ponieważ hodowcy próbują odbudować swoje stada, które w rezultacie długotrwałej suszy zostały zredukowane do poziomu najniższego od początku lat 90, tj. 24,6 mln sztuk w 2020 r. Zgodnie z szacunkami australijskie pogłowie bydła wzrośnie w 2021 r. o 2 proc. do 25,2 mln sztuk.

Jak oczekuje MLA, poprawa warunków sezonowych w południowej Australii w 2020 r. oraz ponadprzeciętne letnie deszcze w północnej Australii w porze deszczowej 2020–2021 zapewnią obfitość pastwisk we wszystkich głównych regionach hodowli bydła w Australii, z wyjątkiem części Australii Zachodniej.

Stephen Bignell, kierownik ds. informacji rynkowych MLA, powiedział, że rok 2021 stanowi nową granicę dla australijskiego rynku bydła, dzięki połączeniu zmniejszonego pogłowia, rekordowo wysokich cen i globalnego rynku próbującego odzyskać siły po pandemii COVID-19.

Jak zaznacza Bignell, tendencja do zatrzymywania młodego bydła jest już widoczna wśród hodowców, a liczba ubojów w pierwszych tygodniach bieżącego roku była niższa niż rok wcześniej. Zgodnie z szacunkami, przy założeniu ponadprzeciętnych opadów deszczu na początku 2021r., przewiduje się, że całkowity ubój dorosłego bydła spadnie o 3 proc. w stosunku do poziomu z 2020 r. i osiągnie 6,9 mln sztuk, co jest najniższym wynikiem od 25 lat.

Jednak pomimo oczekiwanego spadku uboju produkcja wołowiny ma pozostać na niezmienionym poziomie. Wynika to z prognozowanego wzrostu masy tusz, która w 2021r. ma wzrosnąć o 3,2 proc. wobec 2020r. Wzrost ten ma być wspierany przez obfitość pasz. Ponadto MLA spodziewa się zmian w rozkładzie płci zwierząt poddawanych ubojowi – ograniczenie odsetka uboju samic i wzrost w przypadku samców.

Bignell zapowiedział również, że w br. oczekuje się wzrostu eksportu wołowiny o ok. 2 proc. Zaś w kwestii eksportu żywego bydła z Australii MLA spodziewa się spadku o ok. 9 proc., do poziomu 960 000 sztuk.

Chcesz kupić lub sprzedać zwierzęta? Zajrzyj na gieldarolna.pl