Wprowadzenie zakazu spowoduje że produkcja mleka z prowincji Wiktoria będzie poważnie zagrożona, a stanowi ona czwartą część produkcji narodowej. Jeśli susza się utrzyma, spadek produkcji mleka będzie poważnie odczuwany. W konsekwencji, oferta produktów mlecznych na światowym rynku będzie niewystarczająca i przewiduje się, że ceny światowe produktów mlecznych utrzymają się na wysokim poziomie.


Źródło: Agrodigital