Mleczarnia płaci rolnikom około 7,7 mln euro za podjęcie środków na rzecz dobrostanu zwierząt, które wykraczają poza ustawowe normy minimalne. Duża część dostawców skorzysta z tego środka.

Prawie 90 producentów wdraża środki w zakresie dobrostanu zwierząt, które przekraczają surowe austriackie normy w zakresie dobrostanu zwierząt i dzięki tej premii otrzymują dodatkowo mleka do 1,1 centa za kilogram mleka. Krowy producentów są trzymane w małych stadach przy intensywnych relacjach zwierzę-człowiek w chłopskich gospodarstwach rodzinnych.

Dzięki dostępowi do wody, o jakości wody pitnej, paszy własnej produkcji, rezygnacji z glifosatu we wszystkich obszarach produkcji paszy, zaniechaniu stosowania oleju palmowego w paszy, wdrażane są najwyższe standardy jakości mleka.

Premia z tytułu dobrostanu zwierząt podzielona jest na trzy poziomy. Każdy z tych trzech poziomów wykracza poza prawne wymogi minimalne i jest rekompensowany dodatkowymi dodatkami za mleko.

Przy średniej premii za dobrostan zwierząt wynoszącej 0,5 centa Berglandmilch zapłaci cenę producenta w wysokości 38,1 centów netto za kg mleka wolnego od GMO z 4,2 proc. tłuszczu i 3,4 proc.białka.