Ocena kondycji krów w 5-cio stopniowej skali BCS (Body Condition Scoring) jest jednym z ważniejszych narzędzi w rękach hodowcy, które umożliwia dostosowanie żywienia do aktualnej kondycji wyrażonej w stopniu otłuszczenia zwierząt.

Metoda ta jest kojarzona jako ocena wzrokowa i dotykowa dokonywana na konkretnej sztuce. Ocena przeprowadzana w ten sposób wymaga podejścia do każdego zwierzęcia indywidualnie w celu określenia kondycji. O ile w małych stadach nie stanowi to większego problemu, tak w dużych oborach może być trudniejsze do zorganizowania i wymaga przy tym dużej ilości czasu.

Jednak nie warto rezygnować z tej metody, gdyż stanowi ona cenne źródło informacji o stadzie. Do korzystania z oceny kondycji krów zachęcają producenci wyposażenia i urządzeń do obsługi stada. Duże ułatwienie organizacyjne może wynikać z wykorzystania automatycznego systemu oceny kondycji firmy DeLaval, który znacznie usprawnia przeprowadzanie oceny.

Automatyczny system oceny kondycji krów DeLaval BCS jest systemem, który automatycznie generuje regularną ocenę kondycji dokonując pomiarów rutynowo w czasie przechodzenia krów przez bramkę selekcyjną.

System dostarcza szczegółowych danych dla zootechników, weterynarzy, czy doradców żywieniowych dzięki codziennym pomiarom wykonywanym dla całego stada. Istnieje możliwość analizowania kondycji pojedynczych krów, grup lub stada. Wszystko po to, aby zoptymalizować żywienie, co pozwoli zapewnić wysoką wydajność mającą przełożenie na dochodowość gospodarstwa.