Podstawowym zadaniem badania USG jest potwierdzenie cielności krów i jałówek. Szczególnie ważna jest wczesna diagnoza ciąży, która możliwa jest już od 4 tygodnia po kryciu. Za pomocą badania można również określić płeć płodu, co jest możliwe od ok.100 dnia po unasienianiu.

 

Jest to czynnik istotnie wpływający na ekonomikę produkcji, gdyż umożliwia skrócenie okresu międzywycieleniowego poprzez wykrycie krów niecielnych, co z kolei przekłada się na wyższą wydajność osiągniętą w danej laktacji. Wczesne wykrycie krów niecielnych umożliwia szybkie skierowanie ich do ponownego unasieniania.

 

Jednak wykrywanie ciąży nie jest jedynym zadaniem badania ultrasonograficznego. Duże znaczenie odgrywa również monitorowanie rozwoju zarodka, a później płodu. Jest to szczególnie istotne w przypadku częstego występowania zamierania zarodków, które najczęściej zdarza się do 35 dnia ciąży, dlatego badanie powinno się powtórzyć po 40 dniu ciąży.

 

Kolejną zaletą badania USG jest wczesna diagnoza stanów chorobowych układu rozrodczego, dzięki czemu ich leczenie jest szybsze i skuteczniejsze. Możliwe jest również wykrycie rui, co przyspiesza skuteczne pokrycie. Jest to szczególnie ważne w przypadku sztuk, u których występują ciche ruje.

 

Dzięki tej metodzie diagnostycznej jesteśmy również w stanie uratować od wybrakowania szczególnie cenne sztuki w stadzie, których bez odpowiednio ukierunkowanego leczenia nie udałoby się zacielić. Niejednokrotnie zdarzały się sytuacje, że bez potwierdzenia cielności, krowy zasuszone okazywały się niecielne. Takie niedopatrzenie wyjątkowo niekorzystnie wpływa na ekonomikę produkcji mleka.