Siara, która jest odpowiednia na pierwszy odpój, powinna zawierać co najmniej 50 – 70 g immunoglobulina na litr. Przekłada się to na potrzebę skarmienia ok. 3 – 4 l pójła w ciągu pierwszych godzin życia cielęcia. Jednak coraz częściej zdarzają się sytuacje, gdy siara jest niższej jakości. Wtedy osesek musiał by wypić niefizjologicznie dużą porcją pójłą.

Np. jeśli siara zawiera 20 g immunoglobulin w litrze, to cielę powinno wypić jej 10 l, aby pokryć swoje potrzeby na ciała odpornościowe. Zdarzają się też sytuacje gdy krowa pada z powody ciężkiego przebiegu porodu. Na takie trudne sytuacje warto się zabezpieczyć, magazynując pewną ilość, wysokojakościowej siary.

Siara z pierwszego doju po ocieleniu, ma najwyższą zawartość immunoglobulin. A tylko jej część podajemy cielęciu. Reszta więc może zostać zmagazynowana. O sposobach oceny siary pisaliśmy kilka dni temu. Pójło o zawartości immunoglobulin pow. 100 g/l, to prawdziwy skarb.

Banki siary

Na rynku są dostępne gotowe zestawy do magazynowania i zadawania siary. Jednym z nich jest Colo Quick, oferowany w naszym kraju przez firmę Aqua Blend Polska. Jest to kompleksowe rozwiązanie, ponieważ zestaw zawiera worki na siarę, sondę, smoczki, stację napełniania, siaromierz oraz urządzenie rozmrażające, które w droższej konfiguracji może służyć również za pasteryzator. Cena podstawowego kompletu to ok. 17 tys. zł.

Natomiast firma Alta Genetics, ma w swojej ofercie zestaw do zarządzania siarą Perfect Udder. Na komplet składa się: 50 jednorazowych worków do mrożenia o pojemności 3,78 l, 3 smoczki, 3 sondy oraz uchwyt do mocowania smoczka na stałe. Jest to prostsze rozwiązanie, w porównaniu do zestawu wcześniej opisywanego. Ale za to cena jest bardzo przystępna - zestaw kosztuje 449 zł. netto.

Niektórzy hodowcy, magazynują siarę w butelkach po napojach lub workach strunowych na mrożonki. Ważne jest aby prawidłowo przeprowadzić rozmrażanie pójła. Nie wolno tego robić w gorącej wodzie!  Najlepiej aby temperatura łaźni wynosiła ok. 40oC. Za wysoka temperatura spowoduje denaturację białek.