Podsiewy łąk czy pastwisk można wykonywać zarówno w okresie wiosennym jak i zimowym, a także w ciągu całego okresu wegetacji, przy okazji wykonywania innych zabiegów na użytkach zielonych jak np. bronowanie, włókowanie czy nawożenie.

Pielęgnacja łąk podsianych powinna opierać się głównie na zabiegach ograniczających konkurencyjność starej darni tak by podsiana mieszanka miała możliwość szybkiego wzrostu. Do pierwszych zabiegów pielęgnacyjnych należą: bronowanie i włókowanie przed podsiewem, w późniejszym okresie (mniej więcej 14 dni po podsiewie) powinien nastąpić pokos pielęgnacyjny – tłumaczy Marcin Mierzejewski z DSV Polska.

W praktyce bardzo często spotykam się z głosami rolników, że podsiew nie ma racji bytu. Pokos pielęgnacyjny to bardzo ważny zabieg, przez wielu rolników pomijany, a skutki jego pominięcia są bardzo różne. Wypasanie krów jest również korzystne, biorąc pod uwagę wyrównanie konkurencyjności roślin na użytkach zielonych – dodaje Mierzejewski.