- Naszym wielkim dążeniem i jednocześnie wielką nadzieją jest to, żeby polskie miasto i polska wieś żyły na tym samym poziomie, żeby te różnice, które się zmniejszyły, ale które wciąż istnieją zostały ostatecznie zredukowane - mówił Jarosław Kaczyński na regionalnej konwencji PiS w Kadzidle k. Ostrołęki, która odbyła się w sobotę 6. kwietnia.

Prezes PiS zapowiadał pomoc dla mniejszych i średnich gospodarstw i jednocześnie konieczność wsparcia lokalnych producentów żywności.

- To jest sprawa szczególnego wsparcia tych gospodarstw, które będą po pierwsze hodowały zwierzęta, które tu się rodzą, czyli własnego chowu, hodowały w oparciu o własne pasze, zapewniały im tzw. dobrostan. W zamian za to będą otrzymywały bardzo poważne wsparcie, najmniej, podkreślam to słowo, najmniej 100 zł od jednego tucznika i 500 zł od jednej krowy, ale może być więcej – zapewniał prezes Kaczyński.

Pojawiły się wątpliwości co do źródła finansowania tego wsparcia i wytrzymałości budżetu w przypadku zaangażowania środków krajowych. Europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk poinformował jednak na swoim Twitterze, że będą to środki z II filara Wspólnej Polityki Rolnej i miałyby zostać uruchomione od następnej perspektywy finansowej, czyli od 2021 roku, w ramach programu unijnego. 

Na konwencji był obecny również Premier Mateusz Morawiecki, który zadeklarował również, że PiS będzie zabiegał w UE o wyższe środki dla rolników.

Do obietnic można również dołożyć zapewnienia ministra Krzysztofa Jana Ardanowskiego, który zapowiedział, że w ciągu pięciu, najpóźniej sześciu tygodni, wszelkie należności wobec rolników i przetwórców zostaną uregulowane i zapłacone.