Według hodowców obie te jednostki chorobowe są na tyle poważne i szkodliwe dla hodowli bydła, że należy z nimi walczyć i dążyć do poprawy efektywności pro¬dukcji mleka. Póki co IBR/IPV podlega w Polsce obowiązkowi rejestracji i badaniom kontrolnym oraz posiada uregulowania prawne w UE. Natomiast BVD-MD również podlega w Polsce obowiązkowi rejestracji, ale nie ma unijnych uregulowań prawnych.

Obecnie do państw europejskich wolnych od IBR/IPV zaliczane są: Dania, Finlandia, Szwecja i Austria, natomiast w trakcie uwalniania są Niemcy, Czechy, Belgia, Hiszpania i Włochy.

Każdy hodowca bydła za pośrednictwem PFHBiPM bę¬dzie miał możliwość przystąpienia i wyboru jednego z warian¬tów uczestnictwa w programie:
• zwalczanie jednocześnie IBR/IPV oraz BVD-MD,
• zwalczanie tylko IBR/IPV,
• zwalczanie tylko BVD/MD.

Pełne koszty uczestnictwa (m.in. pobieranie próbek, badania laboratoryjne) w programie mają znaleźć się po stronie ho¬dowców bydła.

Akcja rozpocznie się od 2018 roku i potrwa pięć lat. Po czterech latach ma nastąpić weryfikacja programu i zostanie podjęta decyzja o ewentualnej jego kontynuacji, bądź zmianie zasad realizacji.