Rozważne stosowanie antybiotyków i zapobieganie lekooporności jest ważnym aspektem belgijskiej polityki zdrowia zwierząt. W 2016 zawarto Porozumienie między władzami federalnymi a zaangażowanymi sektorami, które dotyczyło m.in. ograniczenia stosowania antybiotyków w sektorze produkcji zwierzęcej. Ponadto wydany został dekret królewski, w którym określono pewne warunki stosowania krytycznie istotnych antybiotyków oraz rejestracji zastosowań antybiotyków w chowie brojlerów, cieląt oraz świń. Najważniejsze cele to zmniejszenie o 50 proc. ilości stosowanych antybiotyków, ograniczenie o 75 proc. zużycia antybiotyków ważnych krytycznie oraz zmniejszenie o 50 proc. stosowania pasz leczniczych zawierających antybiotyki, w stosunku do ilości stosowanych w 2011 roku. Zgodnie z planem założenia te powinny zostać osiągnięte w 2020 roku.

Cele dotyczące ograniczenia stosowania krytycznie istotnych antybiotyków i stosowania pasz leczniczych z antybiotykami zostały osiągnięte, a nawet przekroczone w 2017 r. W przypadku pasz zawierających antybiotyki spadek wyniósł 71,1 proc. w stosunku do 2011 r., zaś stosowanie krytycznie istotnych antybiotyków ograniczono o 77,3 proc. Walka o realizację trzeciego z założeń nadal trwa.

Według najnowszego raportu opublikowanego przez AMCRA, czyli centrum wiedzy na temat stosowania antybiotyków i oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt w Belgii, w 2019 roku w sektorze produkcji zwierzęcej ponownie zaobserwowano wyraźny spadek ilości stosowanych antybiotyków. W porównaniu do 2018 r. ilość ta była niższa o 7,6 proc., zaś w stosunku do 2011 roku o 40,3 proc. Do osiągnięcia celu założonego na 2020 rok zostało niespełna 10 proc.

Zdaniem dr Fabiany Dal Pozzo, koordynator AMCRA, kluczowym elementem w ograniczeniu zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej jest system rejestracji ich stosowania. Jak czytamy w raporcie, od kilku lat belgijscy lekarze weterynarii rejestrują stosowanie antybiotyków na poziomie gospodarstwa za pośrednictwem bazy danych Sanitel-Med lub systemów zewnętrznych. Zapisy te umożliwiają monitorowanie każdego z gospodarstw oraz porównanie z innymi.

– Ten system testów porównawczych pozwala hodowcom być bardziej świadomym stosowania antybiotyków. A to prowadzi do zmniejszenia ich wykorzystania – wyjaśnia dr Fabiana Dal Pozzo. – Rzeczywiście odnotowano spadek liczby dni leczenia w 2019 r. W porównaniu do 2018 r. W przypadku świń (- 5,8 proc.), drobiu (- 5,8 proc.) i cieląt mięsnych (- 21,3 proc.) – dodaje.

Jak zaznacza, również w sektorze mleka, na zasadzie dobrowolności, zaczęto rejestrować stosowanie antybiotyków na poziomie gospodarstwa.

Podsumowując wyniki za 2019 rok, podkreślono, że spadek zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej, służącej pozyskaniu żywności, wiąże się ze spadkiem liczby wielolekoopornych szczepów E. coli u tych zwierząt. Nastąpił również spadek oporności na antybiotyki krytycznie istotne.

Sukces planu „Vision 2020” nie spowodował jednak zakończenia działań w tym zakresie. AMCRA opracowała nowy plan redukcji „Vision 2024”, aby kontynuować walkę z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe po 2020 roku.