Odpowiednie oświetlenie jest niezbędne do tego, aby krowy produkowały duże ilości mleka i jednocześnie wykazywały się wysoką płodnością. Jak podaje literatura, optymalną ilością czasu, jaką krowy powinny mieć zapewnione oświetlanie jest 16 godzin. Wiąże się to z dodatkowym doświetlaniem pomieszczeń w ciągu zimy.

Wydatki związane z instalacją oświetlenia oraz koszty eksploatacji opłacają się, ponieważ jak pokazują badania, dodatkowe oświetlenie zapewnia wyższe pobranie paszy oraz większą produkcję mleka niż w przypadku polegania na naturalnym oświetleniu.  

Zalecenia mówią, że intensywność światła w pomieszczeniach dla krów mlecznych powinna wynieść 15-30 luksów, a powierzchnia okien w stosunku do podłogi ma stanowić jak 1 do 16. Ważna jest jednak nie tylko powierzchnia okien, ale i ich usytuowanie oraz przepuszczalność dla promieniowania świetlnego. Na tą drugą wartość ma duży wpływ czystość okien. Brudne szyby potrafią zatrzymywać nawet 50 proc. światła. Pozytywny wpływ na oświetlenie wnętrza obiektu, ma biały kolor ścian. Dlatego warto przed zimą umyć okna oraz przeprowadzić bielenie budynków inwentarskich.