Obecnie badamy możliwość wdrożenia kompleksowego projektu utworzenia pierwszego klastra mleczarskiego w Mongolii - powiedział Kobyakov.

Strona białoruska jest również gotowa do dzielenia się nowoczesnymi technologiami przechowywania, przetwarzania i produkcji rolnej.
Ponadto Białoruś chce zwiększyć dostawy maszyn rolniczych i sprzętu specjalnego przeznaczenia, a także autobusów pasażerskich, pojazdów użytkowych, sprzętu i technologii do Mongolii.

Premier zaproponował projekty współpracy przemysłowej. Strona białoruska jest gotowa założyć wspólne przedsięwzięcia z mongolskimi partnerami w celu produkcji wyrobów maszynowych.

Jest oczywiste, że istnieje wiele niewykorzystanych możliwości współpracy między dwoma krajami, a celem obu rządów jest stworzenie warunków do przekształcenia ich w konkretne, korzystne dla obu stron projekty gospodarczej współpracy - powiedział premier.