Jak czytamy w komunikacie GIW: „Decyzją Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi z dniem 15 marca 2019 r. zostały zniesione czasowe ograniczenia importowe dla całej Polski, wprowadzone z powodu wystąpienia atypowej formy przypadku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) w województwie dolnośląskim”.

Ograniczenia importowe obejmowały: bydło hodowlane, użytkowe i przeznaczone do uboju; zwierzęta dzikie, zwierzęta przeznaczone do ogrodów zoologicznych i zwierzęta cyrkowe podatne na BSE; mięso i inne surowce mięsne, pochodzące od zwierząt podatnych na BSE; skóry, rogi, kopyta i jelita pochodzące od zwierząt podatnych na BSE, jak również pasze i dodatki paszowe pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb.

Organizacje branżowe wraz z polskimi władzami starają się odbudować nadszarpnięty wizerunek krajowej wołowiny. Oby w ślad za Białorusią podążyły inne kraje, które wprowadziły podobne restrykcje handlowe. Na szczęście udział w obrocie wołowiną w tych państwach jest relatywnie niski.