Zakład ma wytwarzać produkty mleczarskie z mleka w proszku przywożonego z Białorusi.

Został już podpisany list intencyjny i uzgodniony plan działania na rzecz realizacji tego przedsięwzięcia.

Nowy zakład ma mieć wydajność 100 ton finalnych produktów mlecznych dziennie. Zakład ma rozpocząć produkcję w 2018 r.

Udział kapitałowy Białorusi w budowie nowego zakładu wyniesie 30 proc.

Współpraca między Białorusią i Wietnamem w sektorze spożywczym rozwija się bardzo szybko.

W 2016 r. wartość białoruskiego eksportu rolno-spożywczego do Wietnamu wyniosła 900 tys. dolarów amerykańskich (wzrost o ponad 2,9 razy w porównaniu z 2015 r.).

Od stycznia do kwietnia 2017 r. wartość białoruskiego eksport towarów rolno-spożywczych do Wietnamu wyniosła 566 tys. dolarów (wzrost o 80,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2016 r.).