Jak informuje portal bielsk.eu, na horyzoncie pojawił się kupiec, który wpłacił zaliczkę i zadeklarował chęć kupna majątku Bielmleku za minimalną cenę z postępowania.

 

Po nieudanym przetargu z 3. czerwca, spółka 5M, której stuprocentowym właścicielem jest spółka Polindus powiązana z Laktopolem, będącym wcześniejszym dzierżawcą majątku, złożyła ofertę kupna poza przetargiem. Spółka dokonała wpłaty 10 proc. zaliczki, czyli 8,7 mln zł, deklarując jednocześnie chęć zakupu całego majątku za 87 mln zł.

By transakcja mogła zostać sfinalizowana musi jednak zostać jeszcze spełnionych kilka warunków, m.in. syndyk musi uzyskać zgodę rady wierzycieli. Poza tym potencjalny kupiec musi jeszcze uzyskać zgodę UOKiK (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) na koncentrację majątku. Jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione do finalizacji transakcji może dojść we wrześniu br.

Jak podaje portal bielsk.eu, spółka 5 M na zakup Bielmleku chce zaciągnąć kredyt, o którego udzieleniu ma zapewnienia bankowe, ale dostępu do środków jeszcze nie posiada. Jeżeli bank utrzyma swoje stanowisko, spółka powinna otrzymać zielone światło po tym jak na zakup zgodzą się wierzyciele i UOKiK.