Spółdzielnia w Bielsku Podlaskim jest w procesie sanacji od 31 marca br. Po ogłoszeniu decyzji Rady Wierzycieli w dniu 19 listopada br., OSM Piątnica niezwłocznie przystąpiła do działań, których celem jest włączenie zakładu w struktury Spółdzielni. OSM Piątnica była jednym z dwóch oferentów, którzy przymierzali się do kupna majątku Bielmleku. Mleczarnia Piątnica ma obecnie dwa zakłady - w Piątnicy oraz w Ostrołęce.

- Przyłączenie Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek do OSM Piątnica zakończy okres niepewności oraz jest gwarancją zwiększenia produkcji mleczarskiej w tym zakładzie. Planowane przez nas działania zakładają przywrócenie produkcji, a tym samym zachowanie miejsc pracy oraz odbudowę skupu mleka - poinformował Zbigniew Kalinowski, prezes OSM Piątnica.

O problemach finansowych SM Bielmlek informacje pojawiały się już w lipcu ubiegłego roku. Spółdzielnia wstrzymywała wówczas wypłaty dostawcom mleka, jak również pracownikom spółdzielni. W tym czasie rolnicy kilkakrotnie protestowali przed siedzibą Bielmleku. Od 31. marca br. Spółdzielnia Mleczarska Bielmlek jest w procesie restrukturyzacji. Zadłużenie Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek wynosiło około 245 mln zł. Opracowano plan, który zakłada spłatę zaległych zobowiązań ze środków pochodzących ze sprzedaży części majątku firmy.