Zielonka pastwiskowa, głównie w początkowej fazie wegetacji zawiera duże ilości białka, przy stosunkowo małej zawartości węglowodanów, w tym włókna. Niesie to za sobą różnego rodzaju problemy żywieniowe.

Wysoka zawartość białka, które w 80 proc. rozkłada się w żwaczu, niesie za sobą potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości energii. Najlepszymi jej źródłami są:

  •  wysłodki buraczane
  •  kiszone ziarno kukurydzy
  •  kiszonka z kukurydzy

Niska zawartość włókna skutkuje, szybkim przepływem treści pokarmowej, powodując słabsze wykorzystanie paszy. Aby polepszyć strukturę dawki, należy zapewnić krowom dostęp do sianokiszonki, siana lub słomy pastewnej. 

Celowe jest również podawanie zwierzętom, paszy zawierającej białko by-pass, takie jak:

  •  Młóto browarniane
  •  DDGS

które oprócz białka, zawierają sporo włókna.

Krowy powinny być stopniowo przyzwyczajane do zielonki, aby mikroflora żwacza miała czas na przestawienie się na nowe ‘paliwo'. Zapobiega to wystąpieniu biegunki oraz tężyczki pastwiskowej.