Potencjał genetyczny jest niezwykle istotny w hodowli bydła mlecznego, jednak aby w pełni z niego skorzystać musimy zapewnić zwierzęciu odpowiednie warunki i opiekę. Zadanie to należy realizować już od pierwszych dni życia cielęcia. Szczególnie ważnym jest odpowiednie żywienie, zarówno pod względem zastosowanych materiałów paszowych jak i sposobu ich podawania.

Podstawowym błędem, choć coraz rzadziej popełnianym, jest odpój z podstawionego wiadra. W takim wypadku cielę pobierając pokarm płynny nie przybiera prawidłowej pozycji, z wyciągniętą lekko ku górze głową, co skutkować może nadmiernym tempem pobierania pokarmu oraz nieprawidłowym działaniem rynienki przełykowej. W konsekwencji pokarm przedostaje się do nierozwiniętego w pełni żwacza, gdzie zalega i fermentuje powodując zaburzenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego np. kwasicę żwacza, biegunki. Decydując się na odpój z wiadra warto rozważyć wykorzystanie modelu ze smoczkiem i ulokowanie go na odpowiedniej wysokości (smoczek powinien znajdować się około 60-70 cm nad podłożem).

Najczęściej niedocenianym aspektem żywienia cieląt jest tempo pobierania pójła. Cielęciu pojonemu przy pomocy odpowiedniego smoczka pobranie 1 litra pokarmu może zająć około 4 minut. W przypadku smoczka zbyt długo używanego lub nieodpowiedniej jakości czas ten skraca się do 1-2 minut. Dłuższy czas pobrania tej samej objętości pokarmu wynika z konieczności generowania przez cielę zarówno nacisku na smoczek jak i podciśnienia poprzez ssanie. Czas ten skraca się znacznie gdy zadanie zwierzęcia polega głównie na połykaniu. Różnica ta wpływa na ilość produkowanej śliny, o działaniu buforującym i przeciwbakteryjnym, większej w przypadku „trudniejszego” smoczka. Dodatkowo powolniejsze pobieranie pójła obniża ryzyko przedostawania się płynów do układu oddechowego i zjawiska „kaszlu” w czasie odpoju.

Wpływa również na lepsze wykorzystanie dostępnych w nim składników pokarmowych, gdyż umożliwia równomierny wpływ enzymów trawiennych na treść trawieńca i tworzenie bardziej jednorodnego skrzepu kazeinowego. Pozwala to na efektywniejsze wykorzystanie dostępnej laktozy oraz ogranicza ryzyko wystąpienia biegunki pokarmowej wynikającej z wykorzystania przez patogeny jelitowe dostępnej w nadmiarze laktozy.

Ceny smoczków dostępnych na rynku są bardzo mocno zróżnicowane (3-25 zł). Podobnie jest z informacjami na temat czasu możliwej eksploatacji, w przypadku którego niektórzy nie udzielają żadnych informacji, zostawiając w rękach hodowcy ocenę zużycia smoczka, inni zaś zalecają wykorzystywanie jednego smoczka maksymalnie na czas odchowu jednego cielęcia.

Prawidłowo przeprowadzany odpój cieląt może zapewnić wyższe wykorzystanie składników pokarmowych dostępnych w pokarmach płynnych podawanych cielęciu, przekładające się na uzyskanie maksymalnych przyrostów, przy jednoczesnym ograniczeniu występowania biegunek pokarmowych i „kaszlu” cieląt oraz spadków odporności z nimi związanych.