Instytucje finansowe mające kontakt z sektorem rolnym w Brazylii muszą przyczynić się do walki z wylesianiem, jak wskazuje BNP Paribas. 

– Produkcja wołowiny i soi w Brazylii przyspiesza wylesianie w Amazonii i Cerrado. Bez względu na to, czy jest to legalne czy nielegalne, zagraża ekologicznej integralności i przyszłości obu biomów. W obliczu tej degradacji pilne jest, aby wszystkie zainteresowane strony potraktowały priorytetowo strategie użytkowania gruntów, które godzą w zerowe wylesianie i zrównoważoną produkcję – podkreślono w komunikacie.

Dlatego bank określił nowe restrykcyjne kryteria, aby przyspieszyć wśród swoich klientów postęp w walce z wylesianiem i identyfikowalnością. Określają one warunki świadczenia przez bank usług finansowych przedsiębiorstwom (producentom, pakowaczom mięsa i handlowcom) produkującym lub nabywającym wołowinę lub soję z Amazonii oraz regionu Cerrado.

BNP zobowiązuje się do zachęcania swoich klientów produkujących lub kupujących wołowinę lub soję z Amazonii i Cerrado w Brazylii do osiągnięcia „zerowej wycinki” oraz do demonstrowania swoich postępów w przejrzysty sposób. W rezultacie bank będzie dostarczał produkty lub usługi finansowe tylko przedsiębiorstwom, które przyjmą za cel osiągnięcie zerowego wylesiania najpóźniej do 2025 r.

Zgodnie z założeniami BNP Paribas:

  • Nie będzie finansował klientów produkujących lub kupujących wołowinę lub soję z gruntów oczyszczonych lub przekształconych po 2008 r. w Amazonii. 
  • Będzie zachęcał swoich klientów, aby nie produkowali ani nie kupowali wołowiny lub soi z gruntów oczyszczonych lub przekształconych w Cerrado po 1 stycznia 2020 r.
  • Od wszystkich swoich klientów będzie wymagał pełnej identyfikowalności łańcucha dostaw wołowiny i soi.

Bank będzie również zachęcał wszystkich swoich klientów zajmujących się produkcją zwierzęcą do zmiany praktyk w kierunku systemu bardziej zgodnego z dobrostanem zwierząt, jak podkreśla BNP.