Cielę rodzi się jako zwierzę monogastryczne z dobrze funkcjonującym trawieńcem. Cała sztuka odchowu polega na tym, aby na początku dostarczyć łatwo przyswajalne składniki, a następnie jak najszybciej rozwinąć żwacz, który będzie wykorzystywał pasze objętościowe.

Cielęta jak najwcześniej, począwszy już od pierwszego tygodnia życia, powinny otrzymywać wraz z paszą stałą komponenty, które będą dobrze trawiły. Vital Musli zawiera specjalnie dobrane, urozmaicone składniki, o różnej strukturze, w tym także mikronizowane, a więc lekko strawne zboża i nasiona roślin oleistych.

Mikronizacja, czyli poddanie komponentów obróbce termicznej za pomocą promienników podczerwieni, powoduje, że pasza staje się lepiej przyswajalna i bardziej wartościowa dla cieląt.

Komponenty te dodają młodemu organizmowi wigoru, odporności i witalności, a tym samym bardzo korzystnie wpływają na ogólny stan zdrowia. Przy tym również bardzo dobrze stymulują pracę żwacza, przez co cielęta wcześnie, już w 4 tygodniu życia, mogą pobierać i wykorzystywać pasze objętościowe.

Podczas skarmiania Vital Musli w Sano Calves Farm uzyskano w pierwszych 4 tygodniach odchowu rekordowe przyrosty dzienne 857 g i nie zanotowano żadnej biegunki. Różnica w przyrostach dziennych wynosiła aż 111 g.