Zestaw bolusów: Kryptocur i Kokcycur oferowanych przez firmę OVER Agro, jest przeznaczony dla krów i cieląt. Ich zadaniem jest zmniejszenie ryzyka występowania biegunek powodowanych przez pierwotniaki.

Kryptocur to bolus przeznaczony do stosowania w profilaktyce rozwoju kryptosporydiów w środowisku zwierząt. Obecne w nim wyciągi ziołowe stwarzają niekorzystne warunki do rozwoju pierwotniaków oraz wspierają budowanie odporności jelitowej. Bolusa producent zaleca podawać 45 dni przed planowanym porodem.

Z kolei Kokcycur jest bolusem przeznaczonym do profilaktycznego ograniczania rozwoju kokcydiów. Produkt ten zaleca się podawać cielętom znajdującym się w zakażonym środowisku.

Najwyższą skuteczność daje kompleksowy program profilaktyki, obejmujący podanie obu bolusów zgodnie z przeznaczeniem oraz dezynfekcja cielętnika. Takie podejście zmniejsza presję pasożytów, co przekłada się na ograniczenie interwencji weterynaryjnych oraz mniejszą częstotliwość występowania biegunek cieląt.

Produkt ten został wyróżniony Znakiem Nowość na tegorocznych Targach Ferma w Łodzi.