System EID stosowany jest już w wielu krajach, głównie dla potrzeb zarządzania gospodarstwem. Według KE system ma wzmocnić bezpieczeństwo żywności, a także doprowadzić do uproszczenia obecnych procedur administracyjnych.

W Polsce od 2010 r. możliwe jest wprowadzanie na rynek i stosowanie kolczyków dla bydła zawierających elektroniczne identyfikatory, jednak zastosowanie ich jest dobrowolne. Podstawę identyfikacji bydła nadal stanowią kolczyki niezawierające elektronicznych identyfikatorów.

Nie wiadomo, czy system EID będzie obowiązywał w Polsce. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa projekt KE może jeszcze ulec wielu zmianom podczas procesu legisacyjnego, a stanowisko Polski w tej sprawie zostanie przyjęte dopiero po zaakceptowaniu rozporządzenia przez Parlament i Radę UE.