Jak podaje portal TheDairy Site, badanie przeprowadzone wśród producentów mleka przez Królewskie Stowarzyszenie Brytyjskich Rolników Mleczarskich (RABDF) w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r. wykazało, że 63 proc. rolników miało trudności z rekrutacją pracowników w ciągu ostatnich pięciu lat. To wyraźny wzrost z 51 proc. w 2016 r. i 40 proc. w 2014 r.

Ten fakt budzi coraz większe zaniepokojenie, ponieważ prawie wszyscy respondenci (80 proc.) twierdzą, że rekrutacja pracowników była czymś, co ich martwiła, a prawie jedna trzecia (32,5 proc.) twierdzi, że rozważa odejście z branży z powodu braku pracowników.

Pracodawcy twierdzą, że nieatrakcyjne godziny pracy i malejąca liczba osób zainteresowanych hodowlą bydła mlecznego to dwa główne powody, dla których ludzie nie chcą pracować w gospodarstwach mleczarskich, przy czym 28 proc. zgłosiło odejście pracowników z powodu niekorzystnych godzin pracy.

Dzieje się tak pomimo tego, że 77 proc. pracodawców deklaruje, że wprowadziło zmiany w swoim gospodarstwie, aby uczynić miejsce pracy bardziej atrakcyjnym. Zmiany obejmowały stworzenie dedykowanych pomieszczeń dla personelu, oferowanie więcej czasu wolnego i wolnych weekendów.

Trudności w rekrutacji pracowników krajowych spowodowały, że w ciągu ostatnich pięciu lat prawie połowa respondentów (42,1 proc.) zatrudniała pracowników z zagranicy. Zależność od zagranicznej siły roboczej wiąże się z ograniczeniem dostępu do nowych pracowników zagranicznych po Brexicie.

Co ciekawe, połowa pracowników zatrudnionych w gospodarstwach mleczarskich (54 proc.) była w wieku od 16 do 34 lat, a 75 proc. pracowników w wieku poniżej 49 lat, co daje wynik znacznie poniżej średniej krajowej w rolnictwie, wynoszącej 65 lat.

Znaczną część siły roboczej stanowią praktykanci - ponad połowa (57,5 proc.) badanych zatrudnia jednego pracownika, a 86,5 proc. twierdzi, że rozważyłoby zatrudnienie praktykanta. Stwierdzono, że głównym czynnikiem ograniczającym pozyskiwanie pracowników w gospodarstwach mleczarskich są długie i niekorzystne godziny pracy.