- Zamiast tego mieliśmy okazję przeczytać dość ogólnikowe stwierdzenia o konieczności współpracy, koordynacji działań, zabezpieczeniu łańcucha żywnościowego. Ale niestety nie było ani słowa o konkretnych działaniach, które ma zamiar podjąć Komisarz w sprawie zapobieżenia potencjalnemu kryzysowi w sektorze spożywczym - dodaje.

- Szkoda, gdyż była to znakomita okazja, żeby pokazać, że walka z koronawirusem i jego skutkami nie opiera się

wyłącznie na barkach państw, ale jest też częścią skoordynowanej i przemyślanej polityki europejskiej. Niestety, tym razem ta szansa została zmarnowana – ubolewa prezes Hydzik.