W marcu br. sprzedaż za granicę brazylijskiej wołowiny (wyrobów schłodzonych i mrożonych) wynosiła 125 tys. t (33,6 proc. więcej niż w marcu 2006 r.) - według danych Ministerstwa Rolnictwa, Rybołóstwa i Zaopatrzenia (MAPA)
W pierwszym kwartale 2007 r. eksport brazylijskiej wołowiny wyniósł prawie 233,5 tys. t. W przeciwieństwie do Argentyny, która przez cały ub. r. sprzedała 316,5 tys. t. - według danych Służb Weterynaryjnych (SENASA). Pozycja Brazylii, jako lidera w eksporcie wołowiny, umacnia się.

Źródło: farmer.pl