Choć sytuacja na rynku mleka w porównaniu z poprzednim rokiem uległa niewątpliwie znacznej poprawie, nie oznacza to jeszcze stabilizacji i pewności utrzymania obecnych cen mleka, gdyż nie zostały rozwiane jeszcze wszystkie czarne chmury wiszące nad sektorem mleczarskim.

Biorąc pod uwagę ostatni kryzys na rynku mleka można zauważyć, że okres spadku cen mleka wyniósł aż 2,5 roku. Natomiast obserwowany obecnie wzrost cen mleka w skupie trwa zaledwie pół roku.

- W końcówce ubiegłego roku mleczarstwo próbowało nadgonić ogromne straty, które wystąpiły w pierwszym półroczu. Cena wzrosła bardziej niż się spodziewałem, co było wynikiem bardzo dobrej koniunktury na rynkach światowych. Jednak trzeba podkreślić fakt, że sytuacja się pogarsza – zauważa Waldemar Broś.

W ostatnim czasie obserwowany jest spadek cen produktów mleczarskich, który przy nieodpowiednich działaniach rynkowych ze strony Komisji Europejskiej może się jeszcze pogłębić.

- Nad Europą wisi bardzo poważne zagrożenie dla sektora w postaci zgromadzonych ogromnych ilości mleka w proszku (ponad 480 tys. ton), jak również dużych zapasów masła. Na dodatek UE nie wykazuje żadnych efektywnych działań pozwalających na zabezpieczenie przed ewentualnym nowym kryzysem. Jeśli zabraknie determinacji ze strony Unii w postaci niedopuszczenia powrotu tych ogromnych zapasów na rynek, może się to wówczas okazać dużym ciosem dla sektora – podkreśla Prezes KZSM.

Zdaniem Waldemara Brosia, które zbiega się ze stanowiskiem ministra rolnictwa, zgromadzone zapasy należałoby skierować na rynki afrykańskie i azjatyckie, do czego być może trzeba by dopłacić, jednak odciążyłoby to zdecydowanie rynek europejski. Dodatkowo można również produkty te przeznaczyć na pomoc dla biednych lub wykorzystać do produkcji koncentratów wysokobiałkowych. Najgorszym wyjściem według Prezesa KZSM jest brak podejmowania jakichkolwiek działań, co może prowadzić w prostej drodze do wystąpienia kolejnego kryzysu.

Dodatkowym ciosem w branżę, wpływającym destabilizująco na rynek są po raz kolejny działania sieci handlowych, polegające na żądaniu obniżenia cen za oferowane produkty mleczarskie.

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, Polska Izba Mleka oraz Polska Federacja Bydła i Producentów Mleka wystosowały w tej sprawie list otwarty do zarządów sieci handlowych.

Przypominamy, że 12 lipca br. wejdzie w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, która ma zapobiegać tego rodzaju praktykom.