Potencjał genetyczny przyszłych krów zależy w dużej mierze od trafności podjętych decyzji hodowlanych. Jedną z takich decyzji jest wybór odpowiedniego buhaja. Aby właściwie dokonać wyboru rozpłodnika, należy skoncentrować się na kilku ważnych czynnikach.

Przede wszystkim należy unikać kojarzenia w pokrewieństwie. Rosnący inbred może zniweczyć efekt pracy hodowlanej zwiększając ryzyko wystąpienia niekorzystnych mutacji genetycznych. W praktyce wystarczy analiza rodowodu sięgająca do 3 pokoleń wstecz.

W katalogach buhajów istnieją informacje dotyczące nosicielstwa wad genetycznych, co również należy brać pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji o wyborze konkretnego osobnika.

Kolejnym, równie ważnym etapem wyboru, jest wyszukanie osobników charakteryzujących się odpowiednią wartością hodowlaną, szczególnie w odniesieniu do cech które wymagają poprawy w stadzie.

Istotne jest uwzględnienie w selekcji zarówno cech produkcyjnych jak i funkcjonalnych. Hodowcy często w swojej pracy hodowlanej biorą pod uwagę jedynie cechy związane z poprawą produkcji mleka. Podczas gdy cechy takie jak: zdrowotność, odporność na mastitis czy długowieczność, nie są w ogóle uwzględniane.

Niestety wciąż zdarzają się sytuacje, gdzie decyzję dotyczącą wskazania buhaja do inseminacji podejmuje inseminator, a nie hodowca!

Realizując politykę hodowlaną w swoim stadzie, trzeba postawić sobie pytanie: jakie są moje priorytety hodowlane? Należy zdefiniować jasno, jakie są słabe i mocne strony zwierząt w stadzie oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę w doskonaleniu następnych pokoleń krów.