Ceny skupu bydła po świętach ruszyły wyraźnie w górę. W bieżącym tygodniu odnotowano wzrost stawek we wszystkich kategoriach zwierząt. Jak informują ankietowane zakłady, ceny rosną ze względu na brak towaru na rynku. Rozpoczęcie sezonu prac polowych odciągnęło producentów od decyzji o sprzedaży zwierząt. Wprowadzane zachęty w postaci podwyżek mają zmotywować rolników do sprzedaży bydła.

Największe podwyżki na cenach byków

W bieżącym tygodniu w ankietowanych zakładach ceny skupu buhajów w klasie R wynoszą maksymalnie 14,50 zł/kg (średnio 14,15 zł/kg), zaś w klasie O górna stawka wynosi 14,00 zł/kg (średnio 13,75 zł/kg). Ceny samców skupowanych na żywą wagę wynoszą maksymalnie 8 zł/kg (średnio 7,92 zł/kg).

Wyższe ceny również za jałówkę i krowę

Wzrosły też przeciętne ceny w przypadku jałówek. Maksymalne stawki w klasie R wynoszą 14,5 zł/kg (średnio 13,95 zł/kg), a w klasie O 13,50 zł/kg (średnio 13,07 zł/kg). Za jałówki sprzedawane na wagę żywą producenci mogą obecnie otrzymać do 8 zł/kg (średnio 7 zł/kg).

Rosną również stawki oferowane za krowy. Samice w rozliczeniu na WBC osiągają maksymalną cenę na poziomie 12,40 zł/kg (średnio 12,00 zł/kg). Natomiast w przypadku sprzedaży za żywą wagę, oferty zatrzymują się na poziomie 5,6 zł/kg (średnio 5,36 zł/kg), (ceny netto).