Brak stabilizacji na rynku mleka wpłynął na zdecydowany wzrost zainteresowania chowem bydła mięsnego. Choć ceny wołowiny w kraju są wciąż o ok. 20 proc. niższe w porównaniu do średniej w UE, to w ostatnim czasie utrzymują się na dość stałym poziomie, pozwalając tym samym na łatwiejsze planowanie produkcji. W pewnym stopniu do utrzymywania bydła mięsnego motywuje również system dopłat bezpośrednich. Zakres płatności zwierzęcych obejmujących grupę bydła do 30 sztuk sprawia, że dotyczą one znacznej części gospodarstw utrzymujących bydło opasowe. Wynika to z dużego wciąż rozdrobnienia gospodarstw produkujących żywiec wołowy. Dlatego też przy mniejszej skali produkcji zaleca się rolnikom zrzeszanie się w grupach producenckich, co pozwala odstawiać większe partie zwierząt, omijając w ten sposób pośredników i wpływając bezpośrednio na wzrost rentowności produkcji.

Polska ma ogromny potencjał w zakresie produkcji bydła mięsnego. Dotyczy to zarówno gospodarstw zajmujących się wyłącznie tym kierunkiem, jak i tych traktujących tę działalność jako dodatkowe źródło dochodu. W wielu gospodarstwach, gdzie głównym kierunkiem działalności jest produkcja mleka, równolegle prowadzona jest produkcja żywca wołowego jako drugi filar zasilający budżet gospodarstwa, szczególnie w okresach dekoniunktury na rynku mleka, z czym mamy obecnie do czynienia.

W pierwszej kolejności proponujemy przeczytać artykuł dotyczący kwestii opłacalności produkcji, czyli zagadnienia, od którego najczęściej zależy rozpoczęcie przygody z tego rodzaju działalnością.

Czytaj więcej: Jak zarobić na opasie?

Następnie przybliżamy najpopularniejsze rasy bydła mięsnego utrzymywane w Polsce. Choć jest ich dość dużo, to należy pamiętać, że nie każda z nich ujawni w pełni swój potencjał genetyczny w danych warunkach utrzymania.

Czytaj więcej: Alfabet ras bydła mięsnego

W produkcji zwierzęcej niezwykle ważną kwestią jest również prawidłowe żywienie, które odpowiada za ok. 70 proc. bezpośrednich kosztów produkcji, na co poświęcimy kolejny rozdział. Na koniec zachęcamy do zapoznanie się z artykułem dotyczącym systemów utrzymania bydła mięsnego w zależności od warunków i możliwości rozwojowych gospodarstwa.

Czytaj więcej: Podstawy żywienia bydła mięsnego

 

Artykuły ukazały się w numerze 9/2016 miesięcznika "Farmer"