Wzmocnienie obecnego systemu identyfikacji zwierząt w obrębie UE

Komisja Europejska pracuje nad propozycją wprowadzenia elektronicznej identyfikacji dla bydła. Monitorowanie zwierząt i produktów odzwierzęcych na terenie Unii Europejskiej jest ważne dla ochrony zdrowia zwierząt i konsumentów. Istnieje już specjalne prawo UE traktujące o używaniu elektronicznego identyfikowania dla innych zwierząt (np. zwierząt domowych, koni, owiec, kóz). Identyfikacja elektroniczna bydła mogłaby dodać ok. 90 milionów zwierząt do cyfrowego systemu kontroli.   

Cyfrowe identyfikatory to zysk dla rolników i przemysłu spożywczego

Wprowadzenie elektronicznej identyfikacji bydła spowoduje, że obecny system będzie dokładniejszy i szybszy, zwiększając tym samym możliwości monitorowania zwierząt i produktów odzwierzęcych. Taka identyfikacja jest także niezbędna do zarządzania kryzysami chorobowymi, gdy takie wystąpią. Elektroniczna identyfikacja uprości obecne procedury administracyjne, a także zwiększy konkurencyjność sektora spożywczego, ponieważ stanowi doskonałe narzędzie do polepszenia zarządzania i automatyzacji gospodarstw. Ponadto identyfikator pomoże w  zapobieganiu oszustwom i nadmiernemu rozmnażaniu zwierząt.

Wprowadzenie bydła do naszego programu identyfikacji będzie bardzo ważnym tematem działań w 2011 roku. Identyfikacja pomoże utrzymać bezpieczeństwo żywności i higienę na najwyższym możliwym poziomie. Jest kluczowa w zapobieganiu rozprzestrzeniania się pryszczycy, BSE i klasycznego pomoru świń. Dodatkowo identyfikacja zapewnia wysoką jakość i smak przez odpowiednie oznaczanie bydła – powiedział Bernard Van Goethem, dyrektor do spraw Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt (DG SANCO).