Dojrzałość płciowa to osiągnięcie odpowiedniego rozwoju układu rozrodczego (zdolność produkowania przez jajniki komórek jajowych, a przez jądra plemników). Jej obrazem zewnętrznym, a więc praktycznym jest popęd płciowy u buhajów czy występowanie rui u jałówek. Przypada to na wiek dla buhajów 8-10 miesięcy u jałówek odpowiednio 7-9 miesięcy.

Natomiast dojrzałość rozpłodowa czyli tzw. hodowlana to zdolność do rozrodu, ale przy zachowaniu następujących aspektów. Pierwszym z nich jest masa ciała czyli minimalna waga zwierzęcia zdolnego do rozrodu, powinna wynosić ona 350-400 kg. Drugim dosyć istotnym czynnikiem jest wiek – otóż minimalny to 18-24 miesiące (pamiętajmy że np. Limousine należy do ras późnodojrzewających, a Angus, czy Hereford wcześniedojrzewających). Ponadto istotna jest również kondycja zwierzęcia, którą określamy na poziomie 2,5 – 3,0 pkt. wg. skali BCS, a także stan zdrowia.

Dojrzałość fizyczną natomiast krowy osiągają w wieku 5-6 lat, wtedy to można mówić o intensywnej ich eksploatacji.

Potomstwo dla każdego hodowcy bydła mięsnego to cenny nabytek, dlatego tak ważne jest obserwowanie zwierząt. A właściwie dobrane do rozrodu krowy są wskaźnikiem sukcesu.

Poród u krów mięsnych (w zależności od rasy) odbywa się przeważnie na pastwisku, ingerencja człowieka jest więc zmarginalizowana. Nie rzadko to właśnie człowiek bardziej przeszkadza niż pomaga. Ponieważ zwierzęta, które hodowane są w sposób ekstensywny, a więc bez bliskiego kontaktu z człowiekiem stresują się, a także zachowują agresywnie. Należy także pamiętać, że krowy ras mięsnych charakteryzują się wybitną matczynością ich instynkt jest tak rozbudowanym, że wiedzą jak postępować z cielakiem.